Munkahelyi elsősegély - mentőláda

Intézmények és munkahelyek részére is kötelező egészségügyi dobozt készenlétben tartani!

A biztonságos munkahelyhez hozzátartozik a baleset esetén segítséget nyújtó mentőláda megléte, melyet a 15/1972. (VIII. 5.) EüM rendelet mellékletében, valamint a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM rendeletben szabályoz a jogalkotó.

A munkahely kialakítása minden esetben meg kell, hogy feleljen a munkavédelmi követelményeknek, de ettől függetlenül is bekövetkezhet kisebb üzemi baleset. Annak érdekében, hogy a további egészségkárosodást, a sérült egészségi állapotának rosszabbodását megakadályozzuk, a balesetet szenvedett embernek segítséget, elsősegélyt kell nyújtanunk.

A mentődoboz tartalmaMentőláda
Az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelést az egészségügyi doboz (mentődoboz) tartalmazza, melyet megfelelő állapotban, jól látható, könnyen és gyorsan elérhető, szennyeződéstől védett helyen kell készenlétben tartani, hogy szükség esetén mihamarabb hozzáférhető legyen a nélkülözhetetlen steril kötszer, pólya, fertőtlenítő.

Minden munkahelyen és műszakban a tevékenység és a munkafolyamatok veszélyességétől, illetve az ott dolgozók számától függően kialakított elsősegélynyújtó felszerelést vagy mentődobozt és a munkavállalók közül kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személy jelenlétét kell biztosítani. E szerint az üzemekben, minden munkahelyen (közintézményekben, iskolákban, vízügyi létesítményekben, gazdálkodó egységekben, sporteseményeken, kulturális rendezvényeken stb.) állandóan készenlétben kell tartani a mellékletben megállapított elsősegélynyújtó felszerelést.

Az olyan munkahelyeken, ahol a munka természetével járó különleges veszélyek indokolttá teszik, az illetékes első fokú egészségügyi hatóság szükség esetében a mellékletben megállapított elsősegélynyújtó felszerelésen felül egyéb vagy több elsősegélynyújtó felszerelés készenlétben tartását rendelheti el.

A mentőláda megfelelő állapotának biztosítása a munkáltató felelőssége. Az elsősegély felszerelés beszerzéséről, karbantartásáról, valamint a mentőláda elhasznált, lejárt vagy használhatatlanná vált tartalmának (gyógyszerek, kötözőszerek és anyagok, eszközök) azonnali pótlásáról a munkáltató gondoskodik.

Mentődobozok munkahelyi elsősegélynyújtás céljára (jogszabályban előírt tartalommal):
- I. kategória - 30 főig
- II. kategória- 50 főig
- III. kategória - 100 főig

forrás: Intim-Futár