Mi alapján bírságolják a cégeket?

Tisztelt Cégtulajdonos!

Egy esetleges munkaügyi ellenőrzés alkalmával Ön is a következő sorokat olvashatja a jegyzőkönyvben:

Idézet egy jegyzőkönyvből:


A munkaterületen nem volt biztosítva képzett elsősegélynyújtó dolgozó.
Vonatkozó előírás: a 4/2002 (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4. sz. melléklet I. fejezet 13.1 pontja, amely előírja, hogy:
"A munkáltatónak biztosítania kell az elsősegélynyújtási lehetőséget, és azt, hogy a munkavállalók közül külön előírások szerint kiképzett és vizsgázott, elsősegélynyújtásra kijelölt személy mindig rendelkezésre álljon.
Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul lett munkavállalókat orvosi kezelésre bármikor el lehessen szállítani."

Most itt a lehetőség, hogy elkerülje a bírságot!

Jelentkezzen tanfolyamunkra.